Jornada Mundial del Malalt 2019

«Gratis heu rebut, doneu gratis», és el lema de la Jornada Mundial del Malalt 2019. El departament de Pastoral de la Salut, dins de la Comissió Episcopal de Pastoral, ha preparat aquesta campanya que a Espanya té dos moments. L’11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, és el Dia del malalt, de caràcter mundial. L’Església a Espanya celebra el 26 de maig la Pasqua del malalt.

Amb aquesta Campanya es pretén reconèixer el valor de la gratuïtat en el lliurament a la cura dels malalts, com a reconeixement del rebut. Cal fer una reflexió en la importància del voluntariat i la necessitat de animés més persones en aquesta direcció.

“Gratis heu rebut, doneu gratis”
Dia del malalt (de caràcter mundial): 11 de febrer de 2019
Pasqua del malalt (a Espanya): 26 de maig de 2019

Llegir el missatge del Papa Francesc per aquesta jornada.