“Estimada Amazònia”, nova Exhortació apostòlica del Papa Francesc

El Sant Pare Francesc ha fet pública aquest dimecres, dia 12 de febrer, l’Exhortació apostòlica post-sinodal Estimada Amazònia, dirigida a tots el poble de Déu i a totes les persones de bona voluntat. Aquesta Exhortació, la cinquena del seu pontificat, s’estructura en quatre capítols que concreten el caire dels grans somnis del papa Francesc per a l’Amazònia: social, cultural, ecològic i eclesial.

Aquest document és fruit de l’Assemblea especial del Sínode dels bisbes celebrada del 6 al 27 del mes d’octubre passat a Roma centrada en la regió Panamazònica —un territori de prop de 34 milions d’habitants dels quals més de tres milions són indígenes— que va portar per tema «Nous camins per a l’Església i per a una ecologia integral».

«Amb aquesta Exhortació», afirma el papa Francesc a l’inici del document, «vull expressar les ressonàncies que han provocat en mi aquest camí de diàleg i discerniment. […] Només desitjo aportar un breu marc de reflexió que encarni en la realitat amazònica una síntesi d’algunes grans preocupacions que ja vaig expressar en els meus documents anteriors i que ajudi i orienti a una harmoniosa, creativa i fructífera recepció de tot camí sinodal».

Tot seguit oferim un extracte, en 30 cites, de la nova Exhortació apostòlica post-sinodal del Sant Pare Francesc publicada aquest dimecres dia 12 de febrer. Cliqueu aquí damunt per llegir-les.