Eliminar el comerç d’armes. El video del Papa, juny 2017

Acabem amb el comerç d’armes. Podem fer-ho. I és urgent que ho fem. El món no necessita mercaders de la mort que s’enriqueixen amb les guerres. Necessita pau. Demanem amb el Papa per ella.

“És una absurda contradicció parlar de pau, negociar la pau i, al mateix temps, promoure o permetre el comerç d’armes.

Aquesta guerra d’allà, aquesta altra d’allà, ¿és de debò una guerra per problemes o és una guerra comercial per vendre aquestes armes en el comerç il·legal i perquè s’enriqueixin els mercaders de la mort?

Acabem amb aquesta situació. Demanem tots junts pels responsables de les nacions, perquè es comprometin amb decisió a posar fi al comerç de les armes, que causa tantes víctimes innocents “.

Si vols veure més vídeos sobre les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org