El vídeo del Papa, octubre 2018. Campanya especial de pregària per l’Església.


El diable és un seductor.
Per això, sense adonar-nos, el deixem entrar a les nostres vides. I també en la vida de l’Església. Per lluitar contra la força del mal i protegir l’Església el Papa ens demana aquest mes d’octubre que resem el Rosari a la Mare de Déu i la pregària a l’Arcàngel Sant Miquel. Ens unim tots a aquesta petició?

“El diable es presenta poderosament. Et porta regals. Però tu no saps què hi ha dins. Renovo la invitació a tots a resar el Rosari tots els dies a l’octubre, concloent amb l’antífona Sota el vostre mantell i l’oració a Sant Miquel Arcàngel, per repel·lir els atacs del diable que vol dividir a l’Església. “

Oració a l’Arcàngel Sant Miquel Sant Miquel Arcàngel, defenseu-nos en la lluita. Sigueu el nostre empar contra la perversitat i setge del dimoni. Que Déu manifesti sobre ell el seu poder, és la nostra humil súplica. I tu, oh Príncep de la Milícia Celestial, amb el poder que Déu t’ha conferit, llança a l’infern a Satanàs, i als altres esperits malignes que vaguen pel món per a la perdició de les ànimes. Amén

Oració “Sota el tu empar Santa Mare de Déu”. Sota el empar ens acollim, santa Mare de Déu; escolteu les nostres pregàries en les nostres necessitats, aparteu-nos de tot perill, oh Mare de Déu, gloriosa i beneïda!

Sant Rosari

Misteris Gozosos (dilluns i dissabte)
1. L’encarnació del Fill de Déu.
2. La visitació de la Mare de Déu a Santa Isabel.
3. El naixement del Fill de Déu.
4. La Presentació del Senyor Jesús al temple.
5. La Pèrdua del Nen Jesús i la seva troballa en el temple.

Misteris Dolorosos (dimarts i divendres)
1. L’Oració de Nostre Senyor a l’Hort de Getsemaní.
2. La Flagel·lació del Senyor.
3. La Coronació d’espines.
4. El Camí de la Muntanya Calvari carregant la Creu.
5. La Crucifixió i Mort de Nostre Senyor.

Misteris Gloriosos (dimecres i diumenge)
1. La Resurrecció del Senyor.
2. L’Ascensió del Senyor.
3. La Vinguda de l’Esperit Sant.
4. L’Assumpció de la Mare de Déu al Cel.
5. La Coronació de la Mare de Déu.

Misteris Lluminosos (dijous)
1. El Baptisme en el Jordà.
2. La autorevelació a les noces de Canà.
3. L’anunci del Regne de Déu convidant a la conversió.
4. La Transfiguració.
5. La Institució de l’Eucaristia, expressió sacramental del misteri pasqual.

Si vols veure més vídeo sobre les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org