Diumenge XXIX durant l’any / B / 2015

 

La Paraula de Déu

El Full Dominical