Diumenge III d’Advent / C / 2015

La Paraula de Déu