Dates 1res comunions

CONSULTAR LA DISPONIBILITAT EN L’AGENDA

 

ENVIAR DATE S DES DEL FORMULARI

Si no podeu emplenar correctament el formulari de sota, fe-ho des d’aquest enllaç