Campanya “TOTS SUMEM”, donatius parroquials

La situació actual està originant dificultats en el sosteniment econòmic de les nostres dues parròquies, doncs s’ha de continuar afrontant les seves despeses ordinàries amb uns ingressos quasi inexistents, degut a què els feligresos no participen presencialment de la vida de la parròquia.

Per fer front aquesta realitat i evitar que s’agreugi més la situació, de l’Arquebisbat s’ha creat una plataforma virtual (https://donatius.arqtgn.cat/sramon.salou) per poder realitzar donatius i poder contribuir al sosteniment econòmic. Des d’aquesta plataforma podeu fer les vostres aportacions a la nostra parròquia.