El vídeo del Papa, juliol 2018. Els preveres en la seva missió pastoral.

Internet i les xarxes socials ens obren moltes possibilitats. Però cal fer-les servir bé i per al bé. No per aïllar-nos, sinó per comunicar-nos millor. No per difondre mentides, sinó per explicar veritats.

“Internet és un do de Déu, però també és una gran responsabilitat.

La comunicació, els seus llocs, els seus instruments han comportat un allargament dels horitzons, un eixample, per a tantes persones.

Aprofitem les possibilitats de trobada i de solidaritat que ofereixen les xarxes socials.

I que la xarxa digital no sigui un lloc d’alienació. Sigui un lloc concret, un lloc ric d’humanitat.

Demanem junts perquè les xarxes socials no anul·lin la pròpia personalitat, sinó que afavoreixin la solidaritat i el respecte de l’altre en les seves diferències. “

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: